اعلام قیمت خرید ضمانتی گندم در سال آینده – بی سی ار خبر


مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: قیمت خرید ضمانتی گندم برای سال ۹۹ با ۳۰ درصد افزایش، هر کیلوسرد ۲ هزار و ۲۰۰ تومن است.

اعلام قیمت خرید ضمانتی گندم در سال آیندهبه منبع بی سی ار،سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ،گفت: رییس شرکت براسمه و بودجه در اسمه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی مصوبه شورای سرمایه در زمینه قیمت خرید ضمانتی محصولات زراعی سال زراعی ۹۹-۹۸ را ابلاغ کرد.

او افزود: شرکت براسمه و بودجه نرخ خرید ضمانتی گندم برای سال ۹۹ را با ۳۰ درصد افزایش، کیلویی ۲ هزار و ۲۰۰ تومن اعلام کرد.

جعفری گفت: پول کشاورزان گندمکار پارسال با نرخ هزار تومن تومن پرداخت شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه افزایش قیمت گندم در افزایش تولید کشاورزان مؤثر خواهد بود، افزود: قطعا این قیمت کشاورزان را به کشت و تولید بیشتر ترغیب خواهد کرد، اگرچه آن‌ها هنوز از این قیمت راضی نیستند، اما امیدواری بیشتری برای تولید خواهند داشت.

جعفری گفت: کشاورزان گندمکار مازندرانی در سال زراعی پارسال بیش از ۴۰ هزار تن گندم به مراکز خرید ضمانتی اداره کل غله مازندران تحویل دادند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: کشاورزان گندمکار مازندرانی همه مطالبات خود به مبلغ ۷۰۲ تمایلیارد و ۱۹۱ تمایلیون ریال را گرفتن کردند.

0/5 ( 0 نظر )