تغییر بیش از ۳۰هزار اسم در ۶ ماهه‌ی پارسال – بی سی ار خبر


سخنگوی شرکت ثبت احوال کانتری گفت: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه پارسال ۳۰ هزار و ۶۸۹ اسم در پایگاه اطلاعات جامع این شرکت به دلیل جایگزینی یا هرگزح اسم تغییر یافت.

به منبع بی سی ار،سیف الله ابوترابی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته
(۱۳۹۷) ۴۲ هزار و ۸۹۸ اسم در پایگاه اطلاعات جامع این شرکت به دلیل
جایگزینی یا هرگزح اسم تغییر یافته بود.

چه اسم های قابل تغییرند؟

ابوترابی در مورد اسم های قابل تغییر گفت: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال
و تبصره های آن، انتخاب اسم های در فهرست اسم های ممنوعه، قدغن است و
دارندگان آنها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقتله
کنند.

وی در خصوص اسم های ممنوع بیان داد: اسم هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات
اسلامی می شود مانند «عبدالات»، «عبدالعزی» (لات و عزی اسم ۲ بت در مکه
معظمه دوران بعد از اسلام است) یا اینکه اسامی مرکبی که به اصطلاح یک اسم
محسوب نمی شوند و به آنها مرکب اسموزون می گویند هم قابل تغییرند.

چه کسانی می توانند برای تغییر اسم اقتله کنند

وی خصوص اینکه چه کسانی می توانند برای تغییر اسم اقتله کنند، گفت: هر یک
از اشخاص ۱۸ سال به بالا، افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند،
پدر یا جد پدری با ارائه شناساسمه خود برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال، سرپرست
قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که
جهت او احراز شده باشد با رعایت موارد اسم های قابل تغییر می توانند با
مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر اسم اقتله کنند.

مدارک مورد نیاز

سخنگوی شرکت ثبت احوال، مدارک مورد نیاز را شامل ارائه اصل شناساسمه و ۲
برگ اندیشه آن، تکتمایل فرم درخواست تغییر اسم، پرداخت قیمت متعلقه طبق تعرفه
جاری عنوان می کند.

وی اتلهه می داد: برای تغییر اسم، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کانتری
آمادگی گرفتن مدارک یادشده را در ساعات و ایام اداری دارند و تنظیم و
تن درخواست تغییر اسم در غیر از محل صدور شناساسمه بلامانع است که در
این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور
شناساسمه) و طرح در هیات حل فرق اقتله لازم معمول و نتیجه برای اطلاع
متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد.

ابوترابی خاطر نشان کرد: نظر به اینکه درخواست تغییر اسم باید در هیات
حل فرق اداره ذیربط (محل صدور شناساسمه) مطرح و نسبت به آن با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ قصد شود، بنابراین موافقت با تغییر اسم
مورد درخواست موکول به رای صادره از سوی هیات حل فرق خواهد بود، پس از
وصول رای هیات حل فرق در صورتیکه رای صادره، موافق خواسته درخواست کننده
صادر شده باشد پس از رویت متقاضی و تقاضای اجرا، نسبت به تعویض شناساسمه
با اسم نو اقتله خواهد شد.

سخنگوی شرکت ثبت احوال افزود: چنانچه رای صادره، مخالف خواسته درخواست
کننده صادر شده باشد، متقاضی، پس از رویت آن در صورت تمایل می تواند
باستناد ماده ۴ قانون ثبت احوال ظرف مهلت مقرر ( ۱۰ شب از تاریخ ابلاغ)
نسبت به قصد متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض کند.

وی به خانواده ها و کسانی که مالک فرزند می شوند توصیه می کند که بر
اساس حدیث نبوی بر پدر و مادر است که اسم نیکو بر فرزند خود بگذارد تا
درآینده مجبور به تغییر اسم وی نشوند.

فراوان ترین اسم های انتخابی برای دختران و پسران

سخنگوی شرکت ثبت احوال گفت: ۱۰ اسم انتخاب شده برای پسران متولدشده در
نیمه اول پارسال به ترتیب بیشترین فراوانی شامل امیرعلی، محمد، علی،
امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، سامیار، محمدطاها و آریا بود.

وی اتلهه داد: همچنین ۱۰ اسم انتخاب شده برای دختران متولدشده در نیمه اول
پارسال به ترتیب بیشترین فراوانی شامل فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا،
مرسانا، نازنین زهرا، باران و فاطمه زهرا است.

0/5 ( 0 نظر )