دستور رییس‌جمهور درباره عوارض آزادراه تهران – شمال – بی سی ار خبر


باس جمهوری دستور کاهش ۵۰۰۰ تومنی نرخ عوارضی برای خودروهای سواری در ایام عادی و پیک را خطاب به دربار راه و شهرسازی صادر کرد.

دستور رییس‌جمهور درباره عوارض آزادراه تهران - شمالبه منبع بی سی ار،محمد اسلامی با اشاره به تماس تباهنی باس جمهوری با وی اظهار داشت: ایشان در این تماس تباهنی دستور کاهش ۵ هزار تومنی نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال برای خودروهای سواری را صادر کردند.
وی افزود: براین اساس، نرخ عوارضی برای خودروهای سواری در شبهای عادی به ۲۰ هزار تومن و برای شبهای پیک به ۳۰هزار تومن کاهش می‌یابد.

گفتنی است، تا پیش از مکالمه باس جمهوری با دربار راه و شهرسازی، نرخ عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال طبق هماهنگی برای خودروهای سواری در شبهای عادی ۲۵۰ هزار ریال و برای شبهای پیک ۳۵۰ هزار ریال، همچنین نرخ عوارضی برای وانت ۳۵۰ هزار ریال، برای مینی‌بوس ۴۰۰ هزار ریال و برای اتوبوس۴۵۰ هزار ریال تعیین شده بود./خبرخبر

0/5 ( 0 نظر )