سواسمی نفت در راه بازار جهانی – بی سی ار خبر


ارزیابی شرکت تحقوقیقاتی “ریستاد انرژی” نشان داد که از آوریل حداکثر سه تمایلیون بشکه در شب نفت بیشتری وارد بازار جهانی خواهد شد.

سواسمی نفت در راه بازار جهانیبه منبع بی سی ار،طبق ارزیابی “ریستاد انرژی”، دو تمایلیون بشکه در شب ممکن است از سوی کانتریهای گروه اوپک پلاس و یک تمایلیون بشکه در شب از سوی لیبی در صورت توافق آتش بس در این کانتری عرضه شود.
این عرضه اضافی در حالی وارد بازار نفت خواهد شد که بازار پیش از این هم با مازاد عرضه روبه‌رو بود. ریستاد انرژی پیش از نشست ماه جاری اوپک پلاس برآورد کرده بود که باید حدود دو تمایلیون بشکه در شب از میزان عرضه کاسته شود تا عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود.

از آن زمان با لغو هزاران پرواز، تعطیلی صنعتی، قرنطینه و ممنوعیت مسافر به دلیل شیوع ویروس کرونا، تقاضای جهانی برای نفت کاهش شدیدتری پیدا کرده و نیاز برای مصرف تمایلیون‌ها بشکه نفت را کاهش داده است و ناترازی میان عرضه و تقاضا را که حتی پیش از مذاکرات اوپک پلاس وجود داشت، تشدید کرده است.

زمانی که عرضه اضافی از آوریل وارد بازار شود، انتظار می‌رود افت قیمت نفت شدت بیشتری پیدا کند اما این همه ماجرا نیست. اوپک پلاس ممکن است از ماه مه ۸۰۰ هزار بشکه در شب دیگر به بازار عرضه کند. همچنین اگر گروه های داخلی در لیبی به آتش بس برسند، این کانتری ممکن است از کل ظرفیت تولید خود استفاده کند که به ۲.۸ تمایلیون بشکه در شب می‌رسد. تولید این کانتری به دلیل منازعه داخلی در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در شب است.

عربستان سعودی تولیدکننده دیگری است که قصد دارد بیشترین میزان را به عرضه نفت اضافه کند و عرضه نفت به بازار را به ۱۲.۳ تمایلیون بشکه در شب افزایش دهد. با این حال تحلیلگران “ریستاد انرژی” بر این باورند که ظرفیت تولید نفت این کانتری بدون حفاری بیشتر در کوتاه مدت حدود ۱۱.۵ تمایلیون بشکه در شب است.

این کانتری فعلا قصد دارد تولید نفت آوریل را به ۱۰.۸ تا ۱۱ تمایلیون بشکه در شب در مقایسه با ۹.۸ تمایلیون بشکه در شب در فوریه افزایش دهد و تولیدش را در مه به ۱۱.۲ تمایلیون بشکه در شب برساند. بقیه نفتی که به بازار عرضه می‌شود از ذخایر این کانتری برداشت خواهد شد تا هدف عرضه ۱۲.۳ تمایلیون بشکه در شب به بازار محقوقق شود.

با توجه به اظهارات الکساندر نواک، دربار انرژی روسیه، انتظار می‌رود روسیه در سه ماه آینده تولیدش را حداقل ۳۰۰ هزار بشکه در شب افزایش دهد اما در حال حاضر “ریستاد انرژی” برآورد محافظه کارانه‌تری داشته و افزایش تولید نفت روسیه را ۲۰۰ هزار بشکه در شب پیش بینی می‌کند.

شرکت “ریستاد انرژی” پیش بینی کرد تولید نفت امارات متحده عربی از آوریل حدود ۲۰۰ هزار بشکه در شب نسبت به ۳.۰۴ تمایلیون بشکه در شب در فوریه افزایش پیدا کند که عمدتا گرید نفتی موربان خواهد بود. اگر این کانتری از ظرفیت مازاد تولید خود استفاده کند می‌تواند تولیدش را از این هم بالاتر ببرد.

همچنین افزایش ۱۰۰ هزار بشکه در شب عرضه نفت کویت در آوریل پیش بینی می‌شود که مجموع تولید این کانتری را به ۲.۰۸ تمایلیون بشکه در شب می‌رساند و ریسک افزایش عرضه کمتری نسبت به امارات، روسیه و عربستان سعودی دارد.

بر اساس منبع هلنیک شیپینگ نیوز، آخرین کانتریی که ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی دارد و ممکن است نفت بیشتری در آوریل عرضه کند، عراق است.

بر مبنای تحلیل “ریستاد انرژی”، عراق تولیدش را در آوریل ۲۵۰ هزار بشکه در شب افزایش می‌دهد و به حدود ۴.۹ تمایلیون بشکه در شب می‌رساند. اگر عراق برای نفت اضافی مشتری پیدا کند، مازاد ظرفیت تولید ۴۸۰ هزار بشکه در شب این کانتری ممکن است تا ژوئن به تولیدش اضافه شود./ایسنا

0/5 ( 0 نظر )