شرط منطقهداری تهران برای تعطیلی مدارس – بی سی ار خبر


سرپرست منیجر بحران منطقهداری تهران با اشاره به اینکه مبنای تعطیلی مدارس میانگین شاخص آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ می باشد گفت: تعطیلی مدارس منوط به پایش ۲۴ ساعته شاخص آلودگی هوا است.

به منبع بی سی ار،منصور درجاتی، سرپرست منیجر بحران
منطقهداری تهران شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تعطیلی
مدارس بر پایش ۲۴ ساعته شاخص های آلودگی به عنوان مبنای قصد گیری تاکید
کرد و در پاسخ به انتشار برخی مخبره مبنی بر شاخص آلودگی بالای ۱۵۰ در
ورامین و پیشوا و وضعیت تعطیلی مدارس اظهار داشت: طبق قصد کارگروه
اضطراری آلودگی هوا اگر میانگین شاخص آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ برسد مدارس
تعطیل می شود.

شرط منطقهداری تهران برای تعطیلی مدارس

وی تاکید کرد: مبنای این قصد گیری پایش ۲۴ ساعته شاخص آلودگی هوا است و شاخص های لحظه‌ای مبنای قصد‌گیری قرار نمی گیرد.

سرپرست منیجر بحران منطقهداری تهران در
پایان خاطرنشان کرد: منطقهدار تهران به عنوان باس کارگروه اضطرار آلودگی
هوا و یا معاون عمرانی منطقهدار مرجع قصد‌گیری در مورد تعطیلی یا عدم
تعطیلی مدارس است که با پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا اقتله به این امر
می شود و تحالا وضعیت پایش شاخص‌ها به این درجه نرسیده است.

منبع:مهر

0/5 ( 0 نظر )