فرصت یکماهه دادسرا به مهناز افشار – بی سی ار خبر


وکیل مدافع مهناز افشار گیمگر سینما درباره وضعیت پرونده موکلش بیاناتی ارائه کرد.

به منبع بی سی ار، عبدالصمد خرمشاهی در این باره اظهار کرد:  سه شنبه هفته گذشته 
از سوی شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه جهت ادای بیانات وضعیت موکل
احضار شدم.

وی افزود: من وکیل خانم افشار ضمن حضور در
شعبه  بازپرسی عنوان کردم که موکلم برای تکه‌ای از تعهدات کاری و معذورات
قادر به بازگشت به ایران و حضور در جلسه بازپرسی نیست؛ لذا در همین جلسه
بازپرس عنوان کرد که پرونده خانم افشار در وقت احتیاطی یک ماهه تحت نظر
خواهد بود و چنانچه ایشان به بازپرسی مراجعه نکند، ناگزیر به صدور قرار
مناسب برای او است.

وی افزود: تکه‌ای از اتهامات موکل در شعبه مذکور عبارت است از تبلیغ علیه نظام و جریحه دار کردن عفت عمومی و نشر اکاذیب.

0/5 ( 0 نظر )