قیمت سهام شرکت های بیمه چقدر رشد کرد؟ – بی سی ار خبر


به منبع بی سی ار،در نیمه ابتدایی سال جاری فعالان بازار سرمایه شاهد رشد قیمت سهم ها در صنایع مختباه بودند به طوری که شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۶۰ درصدی رشد داشته است. در این مدت شاخص کل فرابورس نیز شاهد رشد مداوم بود.

البته به اعتتقاد بسیاری این رشد قیمت ها عمدتا به دلیل وضعیت خاص سرمایهی حال حاضر، قیمت ارزهای خارجی و انتظار از آینده سرمایه کانتری بود و دلایل بنیادی نداشت.

صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنی نبوده و شرکت های بیمه در نیمه اول سال جاری شاهد رشد قیمت ها بودند. در اتلهه وضعیت قیمت سهام شرکت های بیمه در شش ماهه ابتدایی سال و همچنین ارزش بازاری آن‌ها می پردازیم.

سهام بیمه دانا در بازار دوم بورس معامله می شود، در حال حاضر ارزش بازار این شرکت به ۸۰۰ تمایلیارد تومن رسیده است. قمیت هر سهم بیمه دانا در آخرین شب معاملاتی سال گذشته ۲۱۶ تومن بود این در حالی است که قیمت هر سهم این شرکت در انتهای شهریور ماه سال جاری به ۵۸۴ تومن رسید.

همچنین ارزش بازاری بیمه ملت که در تابلوی اول بورس داد و ستد می شود به ۱۵۵۱ تمایلیارد تومن رسیده و قیمت هر سهم آن در انتهای شهریور ماه  ۴۳۹ تومن رسید اما در آخرین شب معاملاتی بورس تهران در سال گذشته هر سهم بیمه ملت ۲۵۹ تومن داد و ستد شد.

ارزش بازار بیمه البرز نیز که در تابلوی بازار اول بورس معامله می شود به نزدیک ۱۱۹۹ تمایلیارد تومن رسید. هر سهم بیمه البرز در آخرین شب شهریور ماه سال جاری ۲۸۲ تومن و در آخرین شب معاملاتی سال ۱۳۹۷، ۱۲۰ تومن معامله شد.

بیمه دی در بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازار آن حدود ۶۱۰ تمایلیارد تومن  است هر سهم آن در پایان شهریور و پایان سال گذشته به ترتیب ۳۱۸ و ۱۳۰ تومن بود.

بیمه شرق دیگر بیمه ای است که سهامش در بازار اول بورس داد ستد می شود و ارزش بازار این بیمه به ۱۲۰۹ تمایلیارد تومن می رسد هر سهم این شرکت در ۳۱ شهریور پارسال ۴۵۷ تومن بود این در حالی است که این سهم در آخرین شب معاملاتی سال گذشته به ۱۷۰ تومن می رسد.

بیمه پارسیان نیز بازار اول بورس حضور دارد و ارزش بازار آن به ۱۱۰۲ تمایلیارد تومن بالغ می شود هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه به ۳۰۳ تومن و در پایان اسفند ماه سال گذشته به ۱۴۵ تومن می رسید.

بیمه اتکایی امین که بازار دوم فرابورس داد و ستد می شود به ارزش بازار ۱۰۴۳ تمایلیارد تومنی رسیده و هر سهمش در پایان شهریور ماه سال جاری و پایان اسفند ماه سال گذشته به ترتیب ۳۰۲ و ۱۵۵ تومن بود.

بیمه پاسارگاد در بازار اول فرابورس معامله می شود و ارزش بازار ۳۶۵۱ تمایلیارد تومنی دارد هر سهم این شرکت در پایان شهریور ۱۳۹۸ و پایان اسفند سال گذشته ۷۹۷ و ۵۳۱ تومن است.

بیمه ما در بازار دوم بورس داد و ستد می شود و ارزش بازار آن ۵۸۶ تمایلیارد تومن است در عین حال هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه جاری و اسفند ماه سال گذشته ۴۲۸ و ۱۹۰ تومن بود.

بیمه سامان در بازار اول فرابورس و ارزش بازارش درحال حاضر ۷۶۵ تمایلیارد تومن است هر سهم این شرکت در دو تاریخ یاد شده به ترتیب ۵۵۵ تومن و ۳۲۶ تومن بود.

بیمه نوین بازار دوم فرابورس است و ارزش بازارش به ۳۰۹ تمایلیارد تومن می رسد هر سهم بیمه نوین در شهریور ماه سال جاری ۲۴۲ تومن و در ۲۱ اسفند ماه سال گذشته ۱۲۱ تومن بود.

سهام بیمه کوثر بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازارش به ۲۵۸۵ تمایلیارد تومن  می رسد هر سهم این شرکت در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۰۸۲ تومن و در پایان اسفند ماه سال گذشته ۲۹۹ تومن معامله شد.

بیمه معلم بازار دوم فرابورس معامله می شود و ارزش بازارش به ۵۹۰ تمایلیارد تومن می رسد هر سهم آن در ۳۱ شهریور گذشته ۴۱۰ تومن و  در پایان اسفندماه گذشته ۳۱۲ تومن بود.

سهام بیمه میهن بازار دوم فرابورس ۱۸۴ داد و ستد می شود و قیمت هر سهمش در پایان شهریور ماه سال جاری ۱۸۴ تومن و در پایان اسفند ماه گذشته ۸۶ تومن بود.

بدین ترتیب قیمت سهام تمام شرکت های بیمه ای در شش ماه ابتدایی سال جاری با رشد مواجه بوده است./ایسنا

0/5 ( 0 نظر )