نقص فنی قطار مسافری تهران – تبریزراه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از نقض فنی قطار مسافری در محور تهران – تبریز خبر داد.

0/5 ( 0 نظر )