همه یارانه بگیران، بسته معیشتی گرفتن می‌کنند؟ – بی سی ار خبر


سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی درباره مشمولان گرفتن بسته معیشتی بیاناتی داد.

همه یارانه بگیران، بسته معیشتی گرفتن می‌کنند؟به منبع بی سی ار،حسین میرزایی سخنگوی شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی ، درباره یارانه بگیرانی که بسته معیشتی گرفتن می‌کنند، اظهار کرد: برای تعیین افرادی که مشمول گرفتن بسته معیشتی می‌شوند ابتدا لیست یارانه بگیران را بررسی کردیم.
وی بیان کرد: افرادی که بسته معیشتی گرفتن می‌کنند قطعاً یارانه بگیر هستند، اما اشخاصی که یارانه بگیر هستند لزوماً بسته معیشتی گرفتن نمی‌کنند و کسانی که یارانه بگیر نیستند، بسته معیشتی نیز گرفتن نمی‌کنند.

میرزایی با بیان اینکه حدود ۴ تمایلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یارانه بگیران از لیست گرفتن بسته معیشتی حذف شدند، گفت: ایرانیان خارج از کانتری، افرادی که خودرو و خانه گران قیمت داشتند، مشاغل خاص، افرادی که بیش از ۳ مسافر خارج از کانتری در سال داشتند از لیست یارانه بگیران حذف شدند./خبرخبر

0/5 ( 0 نظر )