چند درصد خودروهای تهران معاینه فنی برتر گرفته‌اند؟ – بی سی ار خبر


مدیر عامل حمل و نقل شهرداری تهران گفت: تحالا ۲۰ درصد خودروها در تهران معاینه فنی برتر کسب کرده‌اند و ۳.۵ تمایلیون خودرو از طرح LEZ استفاده کرده‌اند.

به منبع بی سی ار،یوسف حجت در چهل و یکمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به
این که آلودگی سایشی ۵ برابر آلودگی اگزوز خودروها است، اظهار کرد: ۲۵ درصد
ذرات آلاینده از لنت و آستفالت تولید می‌شود.

حجت اتلهه داد: تحالا ۳.۵ تمایلیون خودرو یعنی ۱۰۰ درصد در تهران از طرح LEZ ( طرح کاهش آلودگی هوا) استفاده کرده‌اند.

او در رابطه با استفاده از طرح LEZ در تهران اظهار کرد: در سال ۹۷ تعداد
۲۲۱شب بیلینگ (طرح LEZ) برای دو محدوده انجام شده که در جمع ۳۵تمایلیون
بیلینگ در طول سال انجام شده است.

مدیر عامل حمل و نقل شهرداری تهران تصریح کرد: به طور متوسط در تهران
۱۵۶ هزار بیلینگ در شب انجام شد که در ۵ شب از سال تعداد بیلینگ‌ها کمتر
از ۱۰۰ هزار بوده است.

وی اضافه کرد: حداقل بیلینگ ۶۸ هزار عدد در ۸ مهرماه سال۹۷ بوده که در ۲۱۶ شب دیگر تعداد بیلینگ‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بود.

حجت با بیان این که تحالا ۲۰ درصد خودروها در تهران معاینه فنی برتر کسب کرده‌اند، گفت: ۳۵ درصد بیلینگ‌ها در ساعات اوج تردد هستند.

وی با بیان این که در تهران حدود ۳۰۰ هزار خودرو از ۲۰ شب بیلینگ خود
استفاده کرده‌اند، افزود: کمترین ورودی به طرح ۱۴۴هزار خودرو و بیشترین
ورودی ۳۴۷هزار خودرو بود.

مدیر عامل شرکت حمل و نقل شهرداری تهران اظهار کرد: بیش از یک تمایلیون
خودرو ۳۴ درصد تکی یک شب و ۲تمایلیون خودرو  ۵۷ درصد بیش از دو شب از طرح
استفاده کرده‌اند.

به گفته وی، ۲۰۰ هزار خودرو بیش از ۲۰ شب از طرح LEZ (کاهش آلودگی هوا) در تهران یعنی ۶ درصد استفاده کرده‌اند.

همچنین در اتلهه جلسه علیرضا احمدی – معاون ستاد سوخت – با بیان این که
مجوز اسقاط ۱۰ هزار موتور سیکلت فرسوده از ستاد فرمان امام صادر شده است و
۶۰۰ هزار گواهی اسقاط برای موتور سیکلت وجود دارد، اظهار کرد: لازم است که
اطلاعات موتور سیکلت‌های اسقاطی که فروخته می‌شود به پلیس فرستاده و از
تردد آنها جلوگیری شود.

معاون ستاد سوخت اتلهه داد: ۲۹هزار خودرو فرسوده در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که تحالا برای اسقاط آنها اقتلهی نشده است.

احمدی اتلهه داد: لازم است که برای مالکین خودرو و موتورهای فرسوده
وام‌های کم بهره قرار دهیم تا افراد به اسقاط وسایل فرسوده خود ترغیب شوند
اما این موضوع هنوز تامین مالی نشده است.

0/5 ( 0 نظر )